Top 2 Open Heart của đồng hồ OP

Bên cạnh những thiết kế “ kín cổng cao tường” thì những mẫu đồng hồ OP hở van tim ( Open Heart) dưới đây sẽ mang lại cho bạn thêm ấn tượng và thích thú hơn đấy. Trong thế giới đồng hồ hiện nay thì người ta thường ưa chuộng …

Read More »